SAP Security is een begrip dat op verschillende manieren wordt gedefinieerd.
Afhankelijk van wie je spreekt, krijg je een verschillend antwoord:

‘Gebruikersbeheer’
Zorgt voor een efficient proces dat gebruikers aanmaakt wanneer nodig en dat deze weer verwijdert wanneer ze niet meer nodig zijn.

‘Autorisaties’
SAP Security gaat over autorisatieobjecten en hun veldwaarden gecombineerd in enkelvoudige (‘master’) rollen, afgeleide rollen en verzamelrollen. Het uiteindelijke doel is dat gebruikers uitgerust worden met een rol waarmee ze hun functie uit kunnen voeren.

‘Functiescheiding’
Het belangrijkste doel van SAP Security is ervoor zorgen dat er een ‘rule set’ is met functiescheidingsconflicten die is gebaseerd op bedrijfsrisico’s en dat we grip krijgen en houden op alle functiescheidingsconflicten in onze huidige gebruikerspopulatie.

‘Applicatiebeveiliging’
Ervoor zorgen dat de applicatie wordt beveiligd door tijdig updaten, het optimaliseren van systeemparameters en het implementeren en onderhouden van de juiste mandantinstellingen, wachtwoordregels, toegangsfilters en logging & monitoring is van het allergrootste belang.

‘Rolgebaseerde Toegangscontrole (RBAC)’
Elke gebruiker moet een vooraf goedgekeurde rol toegekend krijgen die gebaseerd is op de functie die hij heeft in de organisatie. Eigenaarschap is duidelijk belegd in de organisatie.

‘Identiteitsbeheer’
Alle bedrijfsvoorschriften en -controles moeten eenduidig worden benoemd, gerangschikt en gecodeerd zodat alle rechtentoekenning aan gebruikers automatisch kan verlopen.

XL Security 4U!


XL Security weet dat alle bovengenoemde omschrijvingen op zichzelf correct zijn. Elke applicatie is echter net zo sterk als zijn zwakste plek en met SAP is dat niet anders. Ik zal uw bedrijf altijd adviseren vanuit een brede blik maar kan me ook focussen op specifieke onderwerpen wanneer daar om gevraagd wordt. SAP Security is een werkterrein dat wordt beïnvloed door beslissingen op hoog niveau maar dat ook verstoord kan worden door ogenschijnlijk kleine technische details. Met de allround kennis en aanpak van XL Security zit u altijd goed.
Checked